Verisure Alarmsysteem: Beveilig Je Huis Of Bedrijf  thumbnail

Verisure Alarmsysteem: Beveilig Je Huis Of Bedrijf

Published Jan 08, 24
7 min read


De helft van de daders beschikte in 1991 over een legaal inkomen dat onder de 1000 gulden lag. defa auto alarm. Driekwart ontving destijds een uitkering of toelage. De helft van de daders gaf aan schulden te hebben waarvan 1 op de 10 meer dan 10. 000 – destijds – gulden, zo blijkt uit het onderzoek naar de Modus Operandi in 1991

Doorgaans plannen gelegenheidsinbrekers hun inbraken niet. Vaak scannen zij eerst de omgeving af op openstaande ramen of deuren. Een gelegenheidsinbreker gaat vaak impulsief en daarmee niet georganiseerd te werk. Hij wil snel zijn slag kunnen slaan. De achterzijde van het huis heeft zijn voorkeur. Het liefst breekt hij via deze zijde in door met een schroevendraaier het slot op de achterdeur los te wrikken.

Achterpaden met veel groen en slechte verlichting hebben zijn voorkeur omdat hij denkt dat hij hier niet zo snel gezien zal worden. Struikgewas bied beschutting. Zoals eerder vermeld heeft zijn eigen woonplaats zijn voorkeur omdat hij hier het gedrag van de politie en de vluchtroutes kent. defa auto alarm. Een inbreker kan heel precies nagaan wanneer bewoners thuis zijn of niet3Inbrekers hebben voor hun inbraak nauwelijks voorkeur voor een specifieke dag. Opvallend is ook dat een inbreker het liefst een inbraak pleegt tijdens de avonduren. De avonduren van 20:00 tot en met 00:00 uur scoren significant hoger dan bijvoorbeeld de uren in de nacht. (Bureau van Dijk et al.,1991) 2.

Alarmsystemen Kopen

Er zijn op dit moment een aantal technologische ontwikkelingen gaande op het gebied van inbraakpreventie. defa auto alarm. Zo bestaat er tegenwoordig automatische verlichting ,welke je in huis kan plaatsen. Daarnaast bestaan er draaiknopcilinders welke het lastiger maken om een deur te kraken. Ook het toepassen van draadglas bij makkelijk bereikbare deuren en ramen gebeurd steeds meer en is nog steeds in ontwikkeling

Een PKVW- bedrijf voldoet altijd aan de voorwaarden die het PKVW zelf stelt en heeft ook een erkenningsovereenkomst met een certificatie- instelling getekend (PKVW kwaliteitsbeheer werkgroep, 2013). Een PKVW-bedrijf kan advies geven over beveiligingsmaatregelen, de woning van de klant beveiligen en een al beveiligde woning op de veiligheid controleren. Als de woning voldoet aan de eisen van het keurmerk kan het PKVW-bedrijf de bewoners het certificaat “Beveiligde Woning” toekennen (PKVW, 2012).

Het SKG is een bedrijf dat sloten beoordeeld op de veiligheid ervan en in welke mate deze inbraak bemoeilijken. Sloten worden gekwalificeerd op basis van 1 tot en met 3 sterren waarbij een score van 3 sterren de veiligste is (SKG sterrenwijzer, 2013) - defa auto alarm. Een dergelijk 3 sterren SKG-slot kost gemiddeld zo’n €60 (Slotenshop, 2013)

De Buurt Bilgaard kent 50% aan eenpersoonshuishoudens. Verder blijkt dat het inwonersaantal zal blijven stijgen maar het aantal huishoudens zal blijven dalen. Het percentage senioren is zeer hoog terwijl de leeftijdscategorie 25-44 jaar erg slecht vertegenwoordigt is in deze buurt. Als we kijken naar de economische statistieken van de mensen die hier wonen in 2007 dan valt op dat 55% van de mensen een baan heeft en een populatie van 44% afhankelijk was van een uitkering, waarvan 77% langer dan één jaar.

Bekijk Alle Alarmsystemen - Bescherm Je Huis Tegen Inbraak

000 (ter vergelijking €65. 000 in 2004). Naast de wonende bevolking bevindt er zich een hoge concentratie aan winkels, voornamelijk detailhandel en overige winkelpanden (Bestemmingsplan Bilgaard ,2011). defa auto alarm. Het valt op dat er in Bilgaard erg veel groen voorkomt. Het gebied onderscheidt zich door de vele parken. De hoge concentratie ‘groen’ geeft inbrekers meer kans om daadwerkelijk actief te zijn in een dergelijk gebied (Bestemmingsplan Bilgaard, 2011)Ook hierdoor zal het gebied voor inbrekers in de toekomst interessant blijven, dit blijkt onder andere4uit het woningplan Leeuwarden 2008-2012 waarin men stelt dat de buurt duurzaam en concurrerend moet kunnen blijven op gebied van wat het te bieden heeft qua natuur. In dit woningplan vormt ecologie een belangrijk aandachtspunt, inbraakpreventie ontbreekt (Woonplan Leeuwarden, 2008).

  1. 7 Maatschappelijke ontwikkelingen De PKVW-werkgroep kwaliteitsbeheer heeft een aantal belangrijke besluiten genomen over aanpassingen in de huidige woningeis. Het betreft beveiligingsmaatregelen zoals het toepassen van een draaiknopcilinder en de toepassing van verlichtingsarmaturen die op zonne-energie werken. Daarnaast heeft de PKVW het besluit over de klimhoogte naar een galerij (op de eerste etage) uitgebreid.

Hierbij wordt aanbevolen om de draadglas ruit in de lijmende kit te plaatsen (PKVW-werkgroep kwaliteitsbeheer, 2013). defa auto alarm. In 2011 werden 88. 761 woninginbraken geregistreerd, afgelopen jaar is dit aantal gestegen met 2,6% tot 91. 153. Wel betrof het in één derde van de gevallen een poging tot inbraak. Tevens is het aantal door de politie aangehouden verdachten van woninginbraak toegenomen: van 5

Onze Alarmsystemen531 in 2012, een stijging van 26 procent. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft het kabinet als doelstelling, het aantal inbraken in 2012 (91. 000) terug te brengen naar 65. 000 in 2017. defa auto alarm. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft hierover afspraken gemaakt met politie, het openbaar ministerie, het bestuur en andere partijen

3 Conclusies en aanknopingspunten 3. 1 Conclusies deskresearch Gemeentes zijn onvoldoende op de hoogte in welke buurten het risico op inbraak het grootst is en spelen hier te weinig op in. In het woningplan van bijvoorbeeld de grootste risicobuurt in Leeuwarden - Bilgaard - speelt inbraakpreventie geen enkele rol (defa auto alarm). Het is van belang dat gemeentes beter zicht krijgen op de risicobuurten in hun gemeente

De meeste inbraken worden gepleegd via de achterzijde van de woning met als hulpmiddel een schroevendraaier - defa auto alarm. Inbrekers geven aan het meest belemmerd te worden door een anti-inbraakstrip. Een anti-inbraakstrip is in die zin dus het meest effectieve middel om inbraak tegen te gaan. Potentiële slachtoffers van inbraak zijn inwoners van risicobuurten

Een laag inkomen kan de reden zijn dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in inbraakpreventie - defa auto alarm. Het is van belang dat er meer gewezen wordt op betaalbare preventiemiddelen. Opvallend is dat vooral gewezen wordt op het belang van gecertificeerde sloten welke duur in aanschaf zijn. De aanschaf van een anti-inbraakstrip is niet alleen goedkoper, het is tevens een effectiever middel om inbraak te voorkomen

Alarmsystemen

Veelal zijn zij in de veronderstelling dat het meer iets is voor rijkere huizen. 4 van de 9 respondenten gaven aan een lichte voorkeur te hebben voor persoonlijke voorlichting, 3 van de 9 respondenten gaven aan liever schriftelijk te willen worden geïnformeerd. 5 van de 9 respondenten gaven aan5niet eerder voorgelicht te zijn geweest op gebied van inbraakpreventie.

7 van de 9 respondenten gaven aan redelijk bekend te zijn met inbraakpreventie en mogelijk te treffen maatregelen. Als hen gevraagd wordt naar producten op gebied van inbraakpreventie worden veelal sloten en grendels genoemd - defa auto alarm. 2 van de 9 respondenten gaven aan niet bekend te zijn met inbraakpreventie omdat het hun niet interesseert

Alle 7 respondenten beantwoorden de vraag; ‘waarom heeft u de verwachting dat er bij u niet zal worden ingebroken?’ met, ‘omdat er toch niets te halen valt’. De respondenten blijken niet genoeg bekend te zijn met inbraakpreventie en onderschatten het inbraakrisico dat ze lopen. Er is onvoldoende risicobesef. De respondenten geven overeenstemmend aan dat ze het inbraakrisico met betrekking tot de eigen woning klein achten omdat er toch niets bij hun te halen valt.

De respondenten verkeren in de veronderstelling goed bekend te zijn met inbraakpreventie en de werkwijzen van de inbrekers. Goedkopere en alternatieve producten op het gebied van inbraakpreventie, zoals bijvoorbeeld een anti-inbraakstrip worden echter niet genoemd. defa auto alarm. De respondenten hechten nauwelijks waarde aan een PKVW-certificaat of vinden niet dat het op hun van toepassing is

Verisure Alarmsysteem: Beveilig Je Huis Of Bedrijf

Dit zijn buurten waar het inbraakrisico erg hoog is. Een van deze hotspot buurten is de buurt Bilgaard. Het aantal senioren is hier erg hoog, vaak zijn zij alleenstaand en financieel afhankelijk van een uitkering of toelage. Geld om te besteden aan inbraakpreventie hebben zij niet. Vaak zijn de huizen verouderd, is er veel groen en slechte verlichting.

Senioren van 55 jaar en ouder die woonachtig zijn in een risicobuurt behoren dan ook tot de primaire communicatiedoelgroep. Inbrekers geven aan het meest belemmerd te worden door anti-inbraakstrips. Een anti-inbraakstrip is in die zin dus het meest effectieve middel om inbraak tegen te gaan (defa auto alarm). Een uitkomst gezien de communicatiedoelgroep weinig geld ter beschikking heeft voor duurdere anti-inbraak producten

Het PKVW dient de communicatiedoelgroep in te lichten over de voordelen van een anti-inbraakstrip. Het PKVW is de secundaire communicatiedoelgroep. 5 Communicatiedoelstellingen 1. 2. 3 (defa auto alarm). 4. Op 31 November 2014 is 20% van de primaire communicatiedoelgroep persoonlijk voorgelicht over het inbraakrisico dat zij lopen. Op 31 November 2014 heeft 20% van de primaire communicatiedoelgroep de achterdeur voorzien van een anti-inbraakstrip

Latest Posts

Alarmsystemen - Inbraakbeveiliging - Alfagroup

Published Jul 01, 23
6 min read

Alarmsystemen Merelbeke

Published Jun 24, 23
4 min read