Bijgebouw Sandwichpanelen thumbnail

Bijgebouw Sandwichpanelen

Published Jun 18, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Houten Bijgebouw Landelijk

Recht van uitzicht: het recht om uitzicht te houden. Vaak betekent dit een verbod om boven een bepaalde hoogte iets te bouwen. hotel dimmer bijgebouw. Gootrecht: het recht om (vuil) water te lozen vanaf het ene erf naar het erf van de buren via bijvoorbeeld hemelwaterafvoer. Recht om een boom te hebben in je tuin binnen 2 meter van de erfgrens.

In de akte staat dan wat de erfdienstbaarheid precies inhoudt. Er kan ook in staan dat jij of jouw buren een vergoeding betalen voor de erfdienstbaarheid. Het recht is verjaard. Meestal gebeurt dit na 20 jaar. Automatisch recht van overpad voorkomen, Dreigt iemand door verjaring recht van overpad te krijgen op jouw grond, dan kun je dat nog voorkomen.

Werkt dat niet, dan kun je een stuitingsbrief sturen. Je moet binnen 6 maanden nadat je de brief hebt gestuurd degene die gebruikmaakt van jouw erf dagvaarden bij de rechter. Doe je dat niet, dan werkt de zogenoemde stuiting niet. Ben je degene die door verjaring het recht van overpad wil krijgen? Dan moet je wel bewijzen dat je hier recht op hebt.

Je kunt bijvoorbeeld aantonen dat je het pad op het terrein van een ander richting jouw grond hebt onderhouden of aangelegd. Erfafscheiding, Bij heggen en schuttingen op de erfgrens geldt: Wie een heg of schutting (erfafscheiding) op de erfgrens wil plaatsen, heeft toestemming van de buren nodig (poolhouse). De erfafscheiding op een erfgrens is gezamenlijk eigendom.

Een erfafscheiding mag maximaal 2 meter hoog zijn. Een gemeentelijke verordening of een plaatselijke gewoonte kunnen uitzonderingen opleveren. Soms is voor een schutting een omgevingsvergunning nodig. Of dat in jouw geval zo is, kun je nagaan op Wil je een erfafscheiding plaatsen op jouw eigen grond? Dan heb je geen toestemming nodig van de buren.

Vrijstaand Bijgebouw

Kosten en onderhoud komen voor jouw rekening (verlichting bijgebouw). Bomen en struiken, Je mag doorschietende wortels van bomen en struiken uit de tuin van je buren op jouw perceel zelf verwijderen. Je hoeft hiervoor geen toestemming van je buren te vragen. Licht je buren wel vooraf in. Als je door de verwijdering de boom ernstig beschadigt, kunnen jouw buren je aansprakelijk stellen.Kap of snoei niet te rigoureus, omdat de buren je aansprakelijk kunnen stellen als hun beplanting onherstelbaar beschadigt door jouw snoeiwerk. Als ze geen toestemming geven, vraag het dan nog een keer schriftelijk. Een heg of heester mag niet binnen 50 centimeter van de erfgrens staan. container als bijgebouw. En een boom moet minimaal 2 meter (te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom) van de grens af staan.

De erfgrens een openbare weg of een vaarwater is. De boom, heg of heester niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de erven - houten bijgebouw garage. De afstand kleiner mag zijn door een verordening of een plaatselijke gewoonte. Er een erfdienstbaarheid is die stelt dat de boom/heg/heester dichter bij de erfgrens mag staan.

Schuur over de erfgrens, Staat jouw schuur of een ander gebouw op jouw erf voor een klein deel op het perceel van je buren? Dan kunnen je buren eisen dat het deel dat over de erfgrens staat, wordt afgebroken - houten bijgebouw. Omdat dit meestal de eigenaar van de schuur te veel benadeelt, zal dit voor de rechter waarschijnlijk niet standhouden (bijgebouw erfgrens).

De benadeelde (jij of jouw buren) draagt een deel van het erf over aan de buren, tegen betaling. Gebruik scheidsmuur, Of je buren tegen de scheidsmuur die op de erfgrens staat, mogen bouwen, hangt ervan af van of de muur onderdeel is van jouw woning of niet. Jouw buren en jij zijn voor de helft eigenaar.

Vergunning Aanvragen Bijgebouw

Dit betekent dat je dan tot op de helft van de dikte van de muur balken en ankers mag aanbrengen of vervangen. De muur en de daarmee verbonden werken mogen niet worden beschadigd. houten poolhouse. Beschadigen je buren de muur, dan moeten zij dit uiteraard op eigen kosten herstellen. Jouw buren moeten toestemming aan je vragen als ze tegen de muur aan willen bouwen.Als er in het verleden een erfdienstbaarheid is afgesproken hoeven ze dit niet te doen. De erfdienstbaarheid is bindend. Betreden erf buren voor verbouwing, Je mag het erf van de buren gebruiken voor verbouwing of onderhoud aan de woning. Je hebt zogenoemd ladderrecht als: jij jouw buren op tijd op de hoogte stelt dat je hun erf moet gebruiken;er geen andere manier is jouw woning te verbouwen of te onderhouden dan door het erf van je buren te betreden;je eventuele schade bij buren door het gebruik van hun erf vergoedt.

De houten tuinkamer is een extra ruimte in de tuin in vorm van een aanbouw of vrijstaand bijgebouw. Welke soorten buitenkamers bestaan er? Wij geven een overzicht. Extra leef- en woonruimte in de tuin De tuinkamer kan gebruikt worden als extra ruimte in de tuin om te werken, leven of te ontspannen - verschil bijgebouw en aanbouw.

De open tuinkamer of tuinkamer met glazen wanden geven een prachtig uitzicht op de tuin en de omgeving. Je kan de buitenkamer eventueel openen en weer sluiten door middel van bijvoorbeeld glazen schuifdeuren. De tuinkamer kan je in verschillende stijlen laten bouwen, denk maar aan de of of de moderne en hedendaagse tuinkamers.

Houten tuinkamer op maat laten maken? Vergelijk hier de via één offerte-aanvraag. Start uw offerte Houten veranda De houten veranda is een extra leefruimte of verandaruimte die volledig vrij staat of tegen een bestaand gebouw wordt aangebouwd - bijgebouw hout prijs. Er bestaan een aantal soorten veranda's zoals de houten leefveranda of houten woonveranda.

Houten Bijgebouw Garage

Houten thuiskantoor Het houten thuiskantoor of ook wel tuinkantoor genoemd wordt gebruikt als kleine extra bureauruimte. Je kan de ruimte gebruiken om te werken of om bijvoorbeeld te studeren. De constructie wordt als vrijstaand houten bijgebouw in de tuin geplaatst. Er bestaan ook tuincontainers die met een houten bekleding worden afgewerkt.

De houten aanbouw is een houtskeletbouw, afgewerkt met een houten gevelbekleding. Grenst de aanbouw aan de tuin en werk je met veel glas, dan wordt dit ook wel een genoemd. Houten terrasoverkapping Ten laatste bestaat de tuinkamer in de vorm van een terrasoverkapping. hoe hoog mag bijgebouw zijn. Er wordt over het terras een houten overkapping geplaatst en de kamer wordt gevormd door een glazen wand en glazen schuifdeuren.

Wilt u een tuinhuis bouwen in uw voortuin of achtertuin? En bent u benieuwd of u een bouwvergunning nodig heeft? Lees dan snel verder! In het onderstaande blog leggen wij alles uit over vergunningsvrije bijgebouwen bouwen en onder welke omstandigheden u een vergunning nodig heeft - zelf bijgebouw maken. Vergunning tuinhuis, Wees gerust, voor de bouw van de meeste blokhutten en tuinhuizen heeft u geen vergunning nodig! Bepaalde regels zijn de afgelopen jaren versoepeld, waardoor een vergunning nog zelden nodig is.

Grofweg zijn er drie zaken die bepalen of vergunningsvrij bouwen mogelijk is. Is uw gedroomde blokhut lager dan drie meter, neemt deze minder dan 30 m2 in beslag en gaat u hier niet in wonen? Dan bent u in principe geen bouwvergunning nodig. Dit zal het geval zijn bij de meeste blokhutten en tuinhuizen.

Dit zijn de belangrijkste regels voor tuinhuisjes, blokhutten of een overkapping. U heeft dus niet snel een vergunning nodig. Twijfelt u nog of u aan al deze voorwaarden voldoet? Doe dan altijd even een check bij uw gemeente of u een vergunning nodig heeft. Als u geen vergunning hoeft aan te vragen is het ook niet nodig om de bouw van uw bouwwerk te melden bij de gemeente - bouwpakket bijgebouw.

Hotel Dimmer BijgebouwVergunning tuinhuis nodig op een volkstuin? Een volkstuin is een openbaar gebied wat de gemeente verhuurd aan inwoners. Daarom verschillen de regels voor een blokhut per volkstuin. Over het algemeen komen de regels overeen met de bovenstaande regels. In veel gevallen mag het tuinhuis niet meer dan 30 m2 beslaan en niet hoger dan 3 meter zijn.

De gemeente besteed het beheer van volkstuinen vaak uit aan verenigingen. Het is daarom raadzaam om hiervoor het bestuur van de volkstuin te raadplegen om te bekijken of u een vergunning nodig heeft. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u wel in uw tuinhuis mag slapen, als deze op een volkstuin staat.

Zoekt u dus specifiek een blokhut voor een volkstuin, dan is het aan te raden eerst de regels van de vereniging te bekijken voordat u tot aankoop en bouw overgaat. Kortom, er zijn weinig gevallen waar u wel een vergunning nodig hebt voor het bouwen van een klein bijgebouw (kostprijs architect bijgebouw). Zelf vergunningsvrij bouwen en een tuinhuis plaatsen? Bij Gadero vindt u veel blokhutten die u vrijwel allemaal zonder vergunning kunt plaatsen.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Alarmsystemen - Inbraakbeveiliging - Alfagroup

Published Jul 01, 23
6 min read

Alarmsystemen Merelbeke

Published Jun 24, 23
4 min read